Назад   Задать вопрос
Другой...
ВУЗ
5 отметок
+ В закладки
17.10.2020, 10:02

Практичні завдання
1. Назвіть істотні ознаки предметів:
а) товар; б) студент; в) маркетолог; г) держава; д) право; е) телефон; є) конституція.
2. Дайте визначення понять:
а) газета; б) психологія; в) клієнт; г) власник; д) банк.
3. Здійсніть операцію обмеження наступних понять: лікар, картина, договір, угода, товар, валюта, бухгалтер.
4. Проведіть поділ понять: норма, держава, податок, звуки, ліс, закон, право.
5. Здійсніть узагальнення наступних понять: секунда, рослина, ручка, адвокат, злочинець, гроші.
6. Назвіть поняття, які будуть у відношенні суперечності до наведених:
а) приватна справа; б) одноповерховий будинок; в) знайомий; г) рентабельний.
7. Підберіть до поданих понять родові та видові поняття:
а) викладач; б) суспільство; в) економіст; г) інститут; д) рослина; е) магазин; ж) державна установа.
8. Знайдіть поняття, співпідпорядковані наведеним поняттям:
а) засоби інформації; б) меблі; в) вищий навчальний заклад.
9. Виконайте логічні операції обмеження і узагальнення для кожного з наступних понять: а)
директор; б) зерно; г) валюта; д) господарство; е) економіка.
10. Встановіть правильність наступних визначень. Якщо визначення подані неправильно, то
вкажіть, яке правило порушено:
a) Кібернетика — наука про загальні закономірності процесів управління і передачі інформації в складних
машинах, живих організмах і суспільстві.
b) Слово, використане в переносному значенні, називається метафорою.
c) Бізнес — це поєднання війни і спорту.
d) Адвокат — це юрист, що захищає інтереси громадян і організацій в суді, надаючи їм допомогу з правових
питань.
e) Регенерація — процес відновлення втрачених або пошкоджених частин тіла.
f) Світогляд ділової людини — система його поглядів на оточуючий світ.
g) Інтелігенція — суспільний шар людей, що володіють спеціальними знаннями в області науки, культури і що
професійно займаються складною розумовою працею.
h) Нація — стійка історична спільність людей.
i) Шахрай — людина, що займається шахрайством.
11. Вкажіть, які з названих понять є загальними, одиничними, нульовими, збірними:
а) міжнародна економіка; б) президент; в) економіка; г) русалка; д) промисловий комплекс України; е)
кредитор.
12. Зобразіть схематично відношення між поняттями:
a) економічна операція – купівля – продаж;
b) вчений – політик – українець;
c) офіцер – юрист – спортсмен;
d) мама – викладач – брат.
13. Скажіть чи правильне зроблено поділ поняття? Якщо ні, то проаналізуйте помилки:
a) Робота над рефератом може бути виконана сумлінно і несумлінно.
b) Відносини між людьми бувають доброзичливими і недоброзичливими.
c) За державним устроєм держави поділяються на унітарні, федеративні і конфедеративні..
d) Хімічні речовини поділяються на кристалічні і аморфні.
e) Залози поділяються на залози зовнішньої секреції і залози внутрішньої секреції.
f) Мови діляться на природні, штучні і народні.
g) Годинники поділяються на наручні, настінні, настільні і баштові.
h) Вироки бувають звинувачувальними, виправдовувальними і несправедливими.
i) Злочини поділяються на зловмисні, необережні і господарські.
j) Викрадення особистого майна громадян класифікується як крадіжка або грабіж.
k) Думки за якістю поділяються на стверджувальні і заперечні.
l) В еволюції органічного світу розрізняють два види відбору: природний і штучний.
14. Визначте види відношень між сумісними поняттями і зобразіть їх за допомогою кругових схем.
а) злочин, кримінальне правопорушення; б) вищий учбовий заклад, університет; в) орган державного
управління, міністерство; г) республіка, форма правління; д) президент; президент України, голова держави;
ж) менеджер, бізнесмен.
15. Підберіть поняття, підпорядковані даним.
вчене звання, злочин, закон, море, чеснота, демократія, художня література, міський транспорт,
смичковий інструмент, вищий навчальний заклад, операція, спортивна гра.

Комментарии (2)

Спартак Это шутка? Кто же вам будет делать столько заданий?

17.10.2020, 16:23

oliferuk_p20 8-15 завдання треба зробити 1-7 я вже зробив це не шутка

19.10.2020, 09:59
Решить задание

Добавить ответ, могут только Зарегистрированные или Авторизированные пользователи.